Tussentijdse toets

Op ongeveer tweederde van je rijopleiding en na het behalen van je theorie-examen, kun je bij het CBR een Tussentijdse Toets (TTT) afleggen. Deze toets verloopt als een echt examen. Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens zo’n toets hoe het met je rijvaardigheid is gesteld op dat moment en of je al aan de eisen van het CBR voldoet. Na afloop van de toets krijg je van de examinator en de instructeur een advies over onderdelen waaraan je nog moet werken. Je kunt dan gericht de rijopleiding gaan afmaken. Omdat de toets in principe hetzelfde verloopt als het examen, weet je dan precies wat je tijdens het examen te wachten staat. Eventuele nervositeit kan zo voor een belangrijk deel worden weggenomen. Het spreekt voor zich dat de kans op slagen behoorlijk toeneemt wanneer je de adviezen van de examinator en je rij- instructeur opvolgt.

Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de exameneisen. Je instructeur rijdt mee. De toets duurt even lang als een examen. Voor een personenauto is dat 55 minuten.

Als niet alle onderdelen tijdens de TTT vlekkeloos verlopen, maar je over de bijzondere verrichtingen wel een positief advies krijgt, dan heb je voor dat onderdeel vrijstelling op het eerstvolgend praktijkexamen.

De volgende gegevens moet je overleggen tijdens je TTT:

  • Geldig theoriecertificaat
  • Geldig legitimatiebewijs
  • Zelfreflectie formulier ( verkrijgbaar bij de rijschool )