Rijopleiding in stappen

(RIS) is een methode die structuur geeft aan de rijles.

Voordelen van RIS:

 • 20% Hoger slagingspercentage ( bron CBR )
 • Je kunt na het behalen van het rijbewijs veiliger autorijden.
 • Duidelijke structuur met modules, stappen, handelingen en scripts.
 • Voorbereiding thuis door het aanleren van de scripts (daar hoeven de dure lesuren dus niet aan te worden besteed).
 • Ook ouders / verzorgers kunnen de vorderingen volgen d.m.v. het RIS praktijk boek.
 • Door betere voorbereiding ga je zelfverzekerd op voor het praktijk examen.

Wat is RIS:

 • De rijlessen volgens RIS zijn ingedeeld in 4 modules:De auto bedienen en beheersen.
 • Eenvoudige manoeuvres en verkeerssituatie(bijvoorbeeld: rijden met verschillende snelheden).
 • Moeilijke bediening, beheersing, manoeuvres en situaties Tussentijdse toets CBR, ofwel een proefexamen.
 • Veilig en verantwoord rijden, bijvoorbeeld bij gladheid.

Rijexamen CBR :

In totaal doorloop je 46 handelingen, Voor elke handeling is er een script, dat precies aangeeft hoe je de handeling moet uitvoeren.

Het materiaal is zo opgebouwd dat je leert wát je waarom doet.

Vordering:

De instructeur houd een vorderingskaart bij en de leerling heeft het praktijkboek waarin de vorderingen van de leerling bijgehouden worden, zo kunnen ook de ouders / verzorgers zien hoe je ervoor staat en waar nog aan gewerkt moet werken.

Huiswerk:

Je krijgt huiswerk mee. De bedoeling is dat je je thuis op de praktijklessen voorbereidt, zodat de rijles effectiever is. De instructeur hoeft dan niet eerst de theorie te behandelen voordat hij begint aan het praktijkgedeelte van de rijles. De tijd die je aan het huiswerk moet besteden, is voor iedereen verschillend.

Een voorbeeld van huiswerk in de Rijopleiding in Stappen is het aanleren van scripts, Door deze actieve zelfwerkzaamheid kun je als leerling zelf de duur van je rijopleiding verkorten.

Scripts:

Voor elke handeling staat in het praktijkboek een script. Zo’n script geeft nauwkeurig en stap-voor-stap aan hoe je de handeling moet uitvoeren.

Een voorbeeld is het script SCAN. Met behulp van dit script leer je je spiegels juist te gebruiken en correct waar te nemen. Het script luidt:

 • kijk tweehonderd meter vooruit
 • blik niet fixeren
 • kijk binnenspiegel
 • kijk voor de auto
 • kijk buitenspiegel(s)

Een voordeel van het werken met scripts is dat je rij-instructeur of de examinator veel preciezer kan aangeven wat je als leerling fout hebt gedaan. ‘Bij de kruispuntscan vergeten in de binnenspiegel te kijken’ is veel duidelijker dan de vage opmerking ‘niet goed gekeken’. Met andere woorden: je rij-instructeur, examinator en jijzelf begrijpen elkaar beter omdat jullie dezelfde taal spreken.

De tussentijdse toets is eigenlijk een soort proefexamen: een examinator van het CBR toetst je rijvaardigheid op examenniveau. De toets duurt even lang als het examen en in principe komen alle examenonderdelen aan bod. Met een tussentijdse toets kun je een vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen van het praktijkexamen.