Praktijkexamen

Wanneer je over voldoende rijvaardigheid en je theorie-examen beschikt, kunnen wij je praktijkexamen aanvragen. Op de afgesproken datum meld je jezelf bij de examinator, samen met je instructeur. Deze zal je papieren controleren.

Voor het praktijk examen moet je kunnen overleggen:

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Uitslagformulier tussentijdse toets
  • Zelfreflectie formulier ( verkrijgbaar bij de rijschool )

Als je een tussentijdse toets hebt gedaan, moet je het uitslagformulier van deze toets meenemen.

De examinator zal je vertellen wat er van je verwacht wordt tijdens de examenrit en buitengekomen zal hij je een ogentest afnemen. Je moet een kentekenplaat op ongeveer 25 meter kunnen lezen. Wanneer je de tussentijdse toets met succes hebt afgerond, worden de bijzondere verrichtingen achterwege gelaten.

Daarna wordt de verlichting van de auto gecontroleerd en kunnen er wat vragen gesteld worden over de knoppen en controlelampjes in de auto. Het wordt aanbevolen je instructeur mee te laten rijden maar je bent daarin geheel vrij.

Na afloop van de rit welke ongeveer 35 minuten duurt zal de examinator je in de examenzaal de uitslag meedelen.

B.N.O.R. EXAMEN: EEN BIJZONDERE EXAMENVORM

Uit de praktijk is gebleken dat zo’n tien procent van de kandidaten moeite heeft het rijbewijs via het ‘gewone’ examen te behalen. De oorzaken hiervoor variëren. Jaarlijks zijn er ruim 30.000 kandidaten die voor de vierde keer binnen vijf jaar zakken voor hun rij-examen.

Vaak is er sprake van nervositeit. Voor deze mensen is er de speciale begeleiding van Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR). Bij deze divisie van het CBR doet iedereen examen die binnen vijf jaar vier keer of vaker is gezakt voor een praktijkexamen. Zo’n examen heet een nader onderzoek en wordt afgenomen door een rijvaardigheidsadviseur. Het nader onderzoek is niet gemakkelijker dan het CBR-examen.

De eisen liggen namelijk wettelijk vast. Wel is er meer tijd beschikbaar. Dat biedt de gelegenheid kandidaten meer op hun gemak te stellen voor en tijdens het examen. Het nader onderzoek wordt niet afgenomen op de gebruikelijke CBR-examencentra, maar op een rustiger locatie. Ook is de beschikbare tijd langer en is er meer persoonlijke begeleiding. De speciale aanpak bij dit nader onderzoek werkt voor veel kandidaten goed. Het aantal geslaagden ligt ongeveer vijftien procent hoger dan bij de gewone CBR-examens.

Wanneer je hierover meer wilt weten, kunnen wij je daar altijd meer informatie over geven.